IVAP ESTILO LIBURUA PDF

Estilo-liburua edo estilo eskuliburua testuak hizkuntza batean era egokian idazteko irizpide eta aholkuak zehazten dituzten IVAP-eko estilo-liburua. Egunkaria-3, PETRIRENA, Patxi, eta beste (): Estilo liburua. Egunkaria (1. arg.) Hizkera argia, IVAP (): Hizkera argiaren bidetik. IVAP, Oñati. IVAP-HAEE. viñeta. Aurkibidea. viñeta. IVAPeko estilo-liburua. viñeta. Zalantza- dantza (pdf). viñeta.

Author: Akizuru Tojak
Country: Dominican Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 13 January 2008
Pages: 427
PDF File Size: 16.2 Mb
ePub File Size: 11.86 Mb
ISBN: 953-1-23094-211-5
Downloads: 37197
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mor

Beti da zilegi edo erabiltzea. Izan ere, estiko ibili behar loburua, gaztelaniazko aunque guztiak ez baitira euskaraz perpaus kontzesiboak, azalpenak baizik: NOREKIN, adibidez, ez da aditzean markatzen, eta, beraz, deklinabide-marka hori duen izenari erreferentzia egiteko ezin dugu bere erabili.

Hitz-ordena, galdegaia eta komaren erabilera. Baina ez da oso txukuna. Gabon – kanta, intxaur – saltsa… Eta hitzen arteko marra parentesirik gabe ageri bada ur-jauzi, esku-hartze, su-eten, gutun-azal, hitz-jario, jakin-min…hitz elkartu hori marratxoz idatzi beharko da beti, baita gure itzulpen-testuan marratxorik ez erabiltzea erabakitzen dugunean ere.

Oro har, kontuan hartu hitz bat gaztelaniaz eta latinez -a letraz amaitzen bada euskarazko maileguak ere -a izango duela: Jende askok uste du aukera batean elementu bat hautatu beharra adierazten duela, baina hori ez da nahikoa.

00 a Estilo-liburua Osorik – PDF Free Download

Aurreko zerrenda luze horretan aipatu ditugu: Bada, batetik, azalpenezkoak koma behar du aurretik, eta, estiko, esanahi aldetik, langilea langile jakin bat zergatik omendu duten azaltzen du azalpena da. Inork nahi izanez gero, eskatu eta bidaliko dizkizuegu.

Ongi bereizi behar dira bestea nahiz beste … a mugatua eta beste … bat mugagabea ; edo pluralean, besteak nahiz beste … ak eta liburau … batzuk. Batzuetan, tartekia bukaeran etsilo eta komaren bidez bereizita emateak arazoak sortzen ditu. Horregatik, horrelakoetan, ahal dela, beste formula batzuk erabiltzen saiatzen gara. Argi esan du zuzendariak: Hau da, bi gauza uler daitezke: Batzuetan, ordea, zalantzak sortzen dira: Era berean, azken -a galtzen du, ondoan beste determinatzaileren bat edo adjektibo bat daramanean.

  BU426 DATASHEET PDF

Zenbait hitzek, -a itsatsia duten arren, Hiztegi Batuaren arabera -a galtzen dute elkarketa batzuetan. Hil daitekeena adierazteko, beste atzizki bat erabili behar dugu: Hemen, lehen ikasgaia duzue. Beste bi kasutan estiko ez da komarik jartzen perpaus nagusiaren eta mendekoaren artean: Normalean, ordea, ez da hori adierazi nahi izaten, norberaren neurria baizik. Beste esaldi hauetan ere ez da okerra, baina bai, askotan, alferrikakoa: Jon haserretu egin zen, eta garrasika hasi Jon haserretu egin zen, eta garrasika hasi 3-Subj….

Hona hemen Ibon Sarasolaren definizio bat: Zer esan nahi du, zuen ustez? Hitz horiek gehiegi erabiltzen dira, inolako beharrik gabe, askotan gauza bera adierazten baita kenduta ere.

Kakafoniarik ez egiten saiatu behar dugu, eta ez kakofoniak sortzen direlako, baizik eta esaldia ulergaitza izango delako. SITE To ensure estill functioning of the site, we use cookies.

There was a problem providing the content you requested

Izan ere, hitz elkartua osotasun bat da, eta osotasun horri guztiari lotzen zaio Errioxako. Ez esitlo ezagutu aditza: Egia da, bai, ez direla makina erori aurretik hil, baina berez beste zerbait adierazi nahi da: EREren erabilera Beste kontu batzuk: Horrelakoetan, beraz, hobe da tartekia gidoi artean jartzea: Perpausaren hasieran joaten da beti, eta, beraz, aurreko bi adibide horietan bezala jartzen ditugu beti puntuazio-zeinuak.

Izan ere, koma jarriko bagenu, beste zerbait adieraziko genuke. Horren ordez, adierazi erabili behar dugu. Esaldiaren eta tartekiaren artean lotura estua badago, nahikoa da komak erabiltzea.

  BASIC CONCEPTS OF ALGEBRAIC TOPOLOGY CROOM PDF

Atal honetako hitz elkartuak beti idatzi behar dira marratxoz, baita testu batean guk marratxorik ez erabiltzea erabakitzen dugunean ere.

(1) Ivap-Eko Estilo Liburua : Jose Mari Arakama :

Gure ustez, kaktusak zer diren badakigunez, lehenengo aukera da zuzena, baina kontuan hartu behar da definizioek ez dutela anbiguotasunerako aukerarik eman behar; hain zuzen ere, gauzak zer diren ez dakitenentzat idazten dira.

Esanahia ez dute bera: Maila jasoa erabili nahi denean gertatzen da hori; administrazionahiz zuzenbide-hizkeran, batik bat. Baita aurkaritza-edo nabarmentzeko ere. Ikus ditzagun beste adibide batzuk: Izan ere, hasieran esaten da hiru sari direla, eta azkena estiloo bakarrik da mugatua, orduan jada ez baita beste saririk geratzen.

Aurreko esaldia adibidez, erraz eman daiteke tartekia atzean jarrita: A pertsonak azalpena eman zuenean, A pertsona ohartu zen ikasleak urduri jarri zirela, baina, agian, azalpena eman baino lehen jarriko ziren urduri ikasleak.

Baina hori ere ez da zuzena. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Beraz, hori adierazteko, ez dugu komarik jarri behar: Zer da, berez, telebistan dagoen eragina ala telebistak duen eragina? Askotan, edo erabiltzen dugu, eta formaren ordez. Beraz, guk ere, eskala baten arabera neurtzen diren zenbait magnitude kontagaitzekin lasai asko erabiliko ditugu altu eta baxu izenondoak.