HOMER ODISEJA 1 19 21 PJEVANJE PDF

M. Držić: „Skup“ ili „Novela od Stanca“ 8. Homer: „Odiseja“ (pjevanje 1., , ) 9. Sofoklo: „Kralj Edip“ Plaut: „Škrtac“ Vergilije: „Eneida“ (pjevanje 2. i 4.) . Early Humanist Failure with Homer (I) ROBIN SOWERBY The attacks upon Homer by Vida and Scaliger in the sixteenth century are well known. his old age with the intention of extending the range of Latin for the general benefit of Roman oratory: homer ilijada i odiseja 1 pjevanje – bing -. ilijada i. Sofoklo: Antigona 9. Marin Držić: Skup Biblija: Judita, Knjiga o Jobu Homer: Ilijada (1., 6., pjevanje) Homer: Odiseja (1., , pjevanje)

Author: Maunos Sagami
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 15 November 2004
Pages: 487
PDF File Size: 10.21 Mb
ePub File Size: 19.16 Mb
ISBN: 637-9-78050-617-8
Downloads: 44618
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shagor

Relationships

Almanah Download Report. Published on Jun View 1. Said, O javnoj ulozi pisaca i intelektualaca Drim za svoju dunost da ne vjerujem ni u jednu apsolutnost. Ni ta o Kiku nije apsolutna. Ta informacija glasi, recimo: Agresija na Bosnu pjevwnje njen polom pokidali su homet telefonske i druge ljudske veze na slovenskom dijelu ovog ukletog poluostrva. Ni intervjuisti nijesu mu znali kazati gdje sam. Vrag zna gdje je.

Pjevanjw je u crnom devetom danteovskom prstenu zajedno sa svojim narodom, sa svojom Bosnom. Prihvatio se nemilog posla nevoljnog gradinara – da okopava i nasuzi humke i aleje grobova svojih milih i dragih. Da te nove zbirke alosne lirike unjei buketima i utopli jecajima ljubavi, bola i ponosa. Sebi su stvorili i izborili puno ime i prezime. Smrt je odnijela samo njegov prah i slegla ga u utrobu Lava, sarajevskog groblja.

On je iz praha i uskrsnuo, kao Feniks. Na put sam krenuo tri dana ranije, novim automobilom zastava To je porijeklo ovog mog kapitala. Nije ih bilo ni u jednome crnogorskom gradu. Ni automobila nije bilo koliko ih je danas. Kamen do klizavosti ogla en, kao mermerno koljeno Mikelan elovog Mojsija u rimskoj crkvi Sveti Petar u lancima.

Moete zamisliti kako bi se bosi proveli po Ajfelovoj odisejq. Jedno je – ali ne najvanije – istorijsko, mentalitetsko.

U svijesti, i kad se ne nalazite u Mostaru, treperi i gori Ideja Mosta, po svim njegovim konturama, poput oreola oko glave svetitelja. Podizao je mostove prijateljstva me u pjesnicima, misionarima saradnje me u narodima, kulturama i civlizacijama iz kojih dolaze Bosni i Sarajevu u goste.

  LH-D6230 MANUAL PDF

Nije se time razmetao. Jedno znam, morao sam je ovom prilikom izgovoriti. Otee se ona duga kolona vozila iza mene. Ah, Crna Gora, hkmer semafora. Ni u hmer gradu Republike. Visoku cijenu po12pravke ne mogu da platim. On dalje nije zapitkivao. Imali smo dovoljno drugih tema.

Ociseja pije alkoholne napitke. Okruen je panjom dvojice mla ih ljudi koji su mu sa strana. Lijevo od njega i desno od mene djevojka, prevodilac.

On tako nazdravlja prijateljima i tako ih poziva da nastave pjevati, svako na svome jeziku. Digoh se, napola odsutan, i pozdravismo se.

On je, veli prevoditeljka, penzionisani oficir turske armije. Zavrtje me kao palicu ili kudjelju. Eno ponovo oodiseja Turci Crnogorci.

Early Humanist Failure with Homer (I) – [PDF Document]

Bila su pjevahje, eto, dovoljna dva dana poznanstva i dva-tri kratka razgovora pa da svoje povjerenje investira u drugog i time osvoji povjerenje drugih, da sa drugima podijeli solidarnost u neprilici. A tek potom o gostovanju. Ipak, govori Sandaka, po svojim glasovnim osobinama i istorijskom razvitku, su kompaktni. O prodoru saznanja o junoslovenskoj usmenoj narodnoj knjievnosti u svijet zahvaljujemo samo vrhunskoj ljepoti pjesme o Hasanaginici. Diskutabilni ikavizam stoji u stihu: Sidet mogu i gospodovati U ovom kontekstu, dva puta je upotrijebljena ikavska toponimska struktura u stihovima: Svakako je Avdovom epu prethodio neki prototip iz kojeg je zapamtio izvorno ime ovoga grada.

U ovom kontekstu su 221 jekavski likovi u primjerima: Mlogo ljeta i puno godina Ova fonetska osobina uglavnom je arealskog karaktera. A kaki su vojski komandari U stihu je upotrijebljen oblik nominativa plurala u funkciji akuzativa.

Palatalizovani likovi bezi begovivuci, vojsci zastupljeni su u stihovima Avdova epa: Vojska vojski, bezi begovima ; Teraj konja, vuci kabanicu ; Vojska k vojsci, gospoda gospodi Nadamo se mlogo veljoj kavgi U narodnim govorima Sandaka alterniraju oba lika: Sekundarno h evidentirano je u primjeru: Pa zagrli jedihnika sina Ova fonema je, kao karakteristika dijalekta, u ovoj poziciji vrlo frekventna.

Zastupljena je u brojnim primjerima u ovom epu, od kojih izlaemo samo neke: Mijo sinak hadije Smajila U epu je, tako e, zastupljeno i saimanje sekvence -uo u sekvencu o. Konsonant -t gubi se u finalnoj poziciji ovih likova. Konsonant t gubi se i u infinitivnom nastavku odiswja i: Tako je i u bjelopoljskom poddijalektu. U Avdovom epu moe se smatrati utjecajem lokalnog govora susjeda Crnogoraca. Da opravi mahzar u Stambolu Kada ruci, i gospostvo njeno Umjesto n stoji nj u primjeru: U narodnim govorima u upotrebi odisejaa alternativni oblici: Ja bih mrla pa opet ivela U ovom kontekstu, iza sonanta r u drugim oblicima ove glagolske lekseme stoji jatovski refleks -ije.

  ESTIDAMA PBRS PDF

U epu je upotrijebljen pridjevski pjecanje begski umjesto begovski: E, kaki su begski barjaktari U epu je nekolika puta upotrijebljen lik gospoja umjesto gospo a.

Ovakva derivativnost zastupljena je i u narodnim govorima Sandaka. I od dvades bega kanidkije ktetik od Kanida, gen. Ovi likovi su u narodnim govorima vrlo usamljeni. Upotrijebljen pjevanke glagolski lik narijeca 3. Evidentirana je sonantska sekvenca jr u derivativnim padenim strukturama imenice bajraktar. Cijel metar die bajraktare ; I za njime silan bajraktare ; Odiseeja njegova silnog bajraktara ; Za njim ide dvanes bajraktara ; A za njime Selim-bajraktareitd.

Ako ego zapane vezira ; Da na mene napad ne napanei sl.

Pakao (Dante)

I u nijma Kurhan, knjiga boja ; Iz Kurhana dove pred vezira U Avdovom tekstu fonema h je sekundarnog karaktera. Fonemom j zamjenjuje se i fonema d kada je u finalnoj poziciji: Neko konjski takum i orue ; Bez orua i bez bedevijaitd. Me utim, alterniraju i oblici oruje: Ili dela il silah oruje Iz nodri mu biju dumanovi U bjelopoljskom poddijalektu u govornoj komunikaciji su sve tri strukture.

Ove deminutivnoiterativne glagolske lekseme u funkciji epske deskripcije pokazuju da je Avdo imao prefinjen smisao prema jeziku i njegovoj semiotici. Koliko se sjaka udarila ; Sjaka stoji ka od jarkog sunca U bjelopoljskom poddijalektu podjednako alternira i lik koleno. U narodnim govorima Sandaka egzistira samo lik gajret.

Lik Njemska nije potvr en u narodnim govorima Sandaka i kod Avda moe biti rezultat analogije kao Francuska, Engleska, Hrvatska. Motivi odsustva foneme j u prezimenu koje je dio naslovne sintagme, nisu jasni. Zastupljeni su samo likovi sa medijalnom fonemom j: Tako e je vrlo zastupljeno ime Mehova oca i to samo u strukturi sa j: